Indlæg

Til Bristol – forældrene ind i børnehaven

Turen gik til: Bristol og London

Fokus: Hvordan kan man arbejde med borgerdeltagelse som en systematisk del af dagtilbuddet?

Program: Besøg hos den lille, private og forældredrevne børnehave Scallywags, hvor alle forældre afsætter en dag om ugen til at være en del af børnehavens daglige drift. Hvilke udfordringer og muligheder giver det? Vi diskuterede nærhed, sammenhæng mellem hjem og institution, ejerskab og tavshedsforpligtelser.

Besøg hos 3 kommunale dagtilbud – Sure Start Children Centres – i Bristol hvor sociale services som sundhedsplejerske, familie- og jobrådgivning lægges i samme bygning som børnehaven. Hvad betyder det for de udsatte forældre og hvilke muligheder giver det medarbejderne?

Møde med Pre-School Learning Alliance der som interesseorganisation kæmper børnenes og familiernes sag – men også selv står med udfordringen at lave dagtilbud af høj kvalitet. Vi så hvordan Pre-School LA arbejder med at styrke daginstitutionen med forældrenes hjælp – fra fundraising til arrangementer og daglig drift.

Vil du vide mere? Vil du lave en lignende tur? Kontakt os og hør om det fulde program.