Studietur til Lancaster – Samskabelse

Turen gik til: Lancaster, Oldham, Manchester (2014)

Fokus: Hvordan arbejder engelske organisationer og kommuner sammen om at få mere velfærd for færre penge? Og lykkes det? Samskabelse generelt, med eksempler især fra sundhedsområdet.

Program: Oldham City Council har lancereret sig som et ”cooperative council” med stort fokus på borgernes deltagelse. Unge i ungerådet har reel indflydelse. Mange midler er afsat til borgerbudgettering, der især bruges i udsatte områder til at opbygge social kapital og øge ejerskab, deltagelse og ansvar for lokalområdet.

OneVoice er en NGO, der arbejder for at forbedre sociale og arbejdsmarkedsmæssige vilkår for borgere med fysisk eller psykisk handicap. One Voice samarbejder med Lancaster County Council (’amt’) om at skabe et inkluderende samfund, hvor handicappede borgere gives større roller, ansvar og opgaver i løsningen af deres egne udfordringer.

GMCVO/Greater Manchesters organisation for frivilligt arbejde søtter kapacitetsudvikling af hele den frivillige sektor. GMCVO er også partner til Manchester kommune og hjælper med at gennemføre en stribe projekter baseret på samskabelse. Det kan du læse mere om her www.gmcvo.org.uk/projects-and-partnerships

Vil du høre om det fulde program? Vil du lave en lignende tur? Kontakt os…