Studietur til Luton – Borgerbudgettering

Fokus: At lære om metoden borgerbudgettering (”participatory budgeting”) og se hvordan det gennemføres i praksis.

Program: Besøg i Luton High Town for at se kulminationen på deres bydelsprojekt baseret på borgerbudgettering. Hvad sker der med ejerskabet og borgernes deltagelse i beslutningsprocesserne, når der ikke sidder et udvalg eller en bestyrelse, der bestemmer? I borgerbudgettering har alle der møder op en stemme og de projekter der får flest stemmer, er dem der skal gennemføres.

Når borgerne oplever direkte indflydelse – især dem der ikke er vant til det – så opstår et nyt engagement og en ny tro på, at det er værd at forsøge at gennemføre sit eget projekt. Vi så på hvordan borgerbudgettering adskiller sig fra danske processer i landdistrikter og bydelsprojekter og hvilken forskel, det kan gøre.

I Luton High Town – et ud af tusindvis af engelske projekter med brug af borgerbudgettering – har man gennemført borgerbudgettering siden 2009. Det har skabt bevidsthed lokalt om at processen er kommet for at blive. Der har været fokus på at inddrage de mindst ressourcestærke, og det er lykkedes. Deltagelsen ved borgerbudgettering favner for eksempel andre grupper, end dem der stemmer ved kommunalvalget.

Hvilke muligheder giver det? Og hvad betyder det for måden at være kommune på?

Vil du vide mere om turen? Vil du lære om borgerbudgettering? Kontakt os…