Indlæg

Studietur til Lancaster – Samskabelse

Turen gik til: Lancaster, Oldham, Manchester (2014)

Fokus: Hvordan arbejder engelske organisationer og kommuner sammen om at få mere velfærd for færre penge? Og lykkes det? Samskabelse generelt, med eksempler især fra sundhedsområdet.

Program: Oldham City Council har lancereret sig som et ”cooperative council” med stort fokus på borgernes deltagelse. Unge i ungerådet har reel indflydelse. Mange midler er afsat til borgerbudgettering, der især bruges i udsatte områder til at opbygge social kapital og øge ejerskab, deltagelse og ansvar for lokalområdet.

OneVoice er en NGO, der arbejder for at forbedre sociale og arbejdsmarkedsmæssige vilkår for borgere med fysisk eller psykisk handicap. One Voice samarbejder med Lancaster County Council (’amt’) om at skabe et inkluderende samfund, hvor handicappede borgere gives større roller, ansvar og opgaver i løsningen af deres egne udfordringer.

GMCVO/Greater Manchesters organisation for frivilligt arbejde søtter kapacitetsudvikling af hele den frivillige sektor. GMCVO er også partner til Manchester kommune og hjælper med at gennemføre en stribe projekter baseret på samskabelse. Det kan du læse mere om her www.gmcvo.org.uk/projects-and-partnerships

Vil du høre om det fulde program? Vil du lave en lignende tur? Kontakt os…

Til Bristol – forældrene ind i børnehaven

Turen gik til: Bristol og London

Fokus: Hvordan kan man arbejde med borgerdeltagelse som en systematisk del af dagtilbuddet?

Program: Besøg hos den lille, private og forældredrevne børnehave Scallywags, hvor alle forældre afsætter en dag om ugen til at være en del af børnehavens daglige drift. Hvilke udfordringer og muligheder giver det? Vi diskuterede nærhed, sammenhæng mellem hjem og institution, ejerskab og tavshedsforpligtelser.

Besøg hos 3 kommunale dagtilbud – Sure Start Children Centres – i Bristol hvor sociale services som sundhedsplejerske, familie- og jobrådgivning lægges i samme bygning som børnehaven. Hvad betyder det for de udsatte forældre og hvilke muligheder giver det medarbejderne?

Møde med Pre-School Learning Alliance der som interesseorganisation kæmper børnenes og familiernes sag – men også selv står med udfordringen at lave dagtilbud af høj kvalitet. Vi så hvordan Pre-School LA arbejder med at styrke daginstitutionen med forældrenes hjælp – fra fundraising til arrangementer og daglig drift.

Vil du vide mere? Vil du lave en lignende tur? Kontakt os og hør om det fulde program.

Studietur til Luton – Borgerbudgettering

Fokus: At lære om metoden borgerbudgettering (”participatory budgeting”) og se hvordan det gennemføres i praksis.

Program: Besøg i Luton High Town for at se kulminationen på deres bydelsprojekt baseret på borgerbudgettering. Hvad sker der med ejerskabet og borgernes deltagelse i beslutningsprocesserne, når der ikke sidder et udvalg eller en bestyrelse, der bestemmer? I borgerbudgettering har alle der møder op en stemme og de projekter der får flest stemmer, er dem der skal gennemføres.

Når borgerne oplever direkte indflydelse – især dem der ikke er vant til det – så opstår et nyt engagement og en ny tro på, at det er værd at forsøge at gennemføre sit eget projekt. Vi så på hvordan borgerbudgettering adskiller sig fra danske processer i landdistrikter og bydelsprojekter og hvilken forskel, det kan gøre.

I Luton High Town – et ud af tusindvis af engelske projekter med brug af borgerbudgettering – har man gennemført borgerbudgettering siden 2009. Det har skabt bevidsthed lokalt om at processen er kommet for at blive. Der har været fokus på at inddrage de mindst ressourcestærke, og det er lykkedes. Deltagelsen ved borgerbudgettering favner for eksempel andre grupper, end dem der stemmer ved kommunalvalget.

Hvilke muligheder giver det? Og hvad betyder det for måden at være kommune på?

Vil du vide mere om turen? Vil du lære om borgerbudgettering? Kontakt os…